Trajectum College

 • Over

  Trajectum College

  De Vreedzame School van Utrecht

  Het Trajectum College is een kleinschalige openbare vmbo-school waar leerlingen een actieve houding ontwikkelen.
  Praktijk en theorie gaan hand in hand en we leren op een vreedzame manier met elkaar om te gaan.

  Ben jij een doener? Wil je aan de slag met je talent? Dan zit je goed bij ons. Je leert veel vaardigheden en doet praktische kennis op. Dat begint al in leerjaar 1. In leerjaar 3 en 4 word je breed opgeleid en kun je daarnaast kiezen uit verbredende en/of verdiepende thema’s. Je doet examen in het profiel dienstverlening & producten.

  Bijzonderheden:

  • Mijn Traject; dit zijn praktijkgerichte lessen die je minimaal 9 uur per week volgt
  • Voor iedere leerling ondersteuning en aandacht
  • Vreedzame school
  • Activiteiten jongerenwerk
 • Leerlingenzorg

  Leerjaar 1 en 2

  In leerjaar 1 en 2 is de mentor een leerkracht, die een groot deel van de lessen verzorgt. Dat zijn gewone lessen en mentoruren. Tijdens de mentoruren worden de leerlingen extra begeleid. Ze krijgen ondersteuning in bijvoorbeeld taal, talentontwikkeling, aanleren van studievaardigheden en sociale vaardigheden. Omdat de mentor veel lessen verzorgt, kent hij of zij de leerlingen goed.

  Leerjaar 3 en 4

  In leerjaar 3 en 4 worden de leerlingen door hun mentor vooral ondersteund op het gebied van studiebegeleiding en loopbaanoriëntatie. In de mentorgesprekken wordt dan vaak gepraat over de keuze van de vervolgstudie en de beroepsrichting. De leerlingen worden ook gestimuleerd om een actieve en zelfstandige werkhouding in te nemen. Als er problemen zijn, zal de mentor dat signaleren en het bespreekbaar maken.

  Extra ondersteuning

  De leerlingen worden goed begeleid door hun mentor. Daarnaast zorgen we in de basis voor het volgende:

  • tempo en niveau worden aangepast aan de leerling.
  • leerlingen leren hoe ze moeten plannen.
  • er wordt veel aandacht besteed aan taal.

  Om te weten welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, worden alle brugklassers getest op hun vaardigheden. Het gaat om technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenvaardigheid. Elk leerjaar worden ook de vorderingen gemeten. Als blijkt dat leerlingen achterstanden hebben, dan worden ze extra begeleid door de teamleden. Als dat onvoldoende is bieden we extra ondersteuning in de vorm van steunlessen en huiswerkbegeleiding.

 • Kwaliteit

  Op het Trajectum College zijn we pas tevreden als elke leerling een diploma haalt. Daar doen wij ons best voor. Daarom bewaken we de kwaliteit van ons onderwijs en we toetsen en we verbeteren het.

  Kwaliteit bewaken

  • We houden de resultaten van de leerlingen in de gaten met de Cito VAS-toetsen.
  • Leerkrachten binnen de school gaan bij elkaar op bezoek tijdens de lessen om van elkaar te leren.

  Samenwerken

  • Hogeschool Utrecht: studenten komen bij ons het vak leren en wij leren weer van hun.
  • Vreedzame School: wij werken op een praktische manier met anderen samen om vorm te geven aan vreedzaam onderwijs.
  • Wij werken intensief samen met het MBO om ervoor te zorgen dat onze vmbo-leerlingen op een goede manier doorstromen.

  Op het Trajectum College is afgelopen jaar 91% van de leerlingen geslaagd. Dat vinden we niet genoeg. Daarom werken we hard aan de kwaliteit van ons onderwijs. We toetsen en verbeteren permanent.

 • Oudercontact

  De mentor begeleidt de leerling en is de belangrijkste schakel tussen school en thuis.

  Vier keer per jaar is er een trajectgesprek. De mentor, ouders en de leerling gaan dan in gesprek met elkaar over de cijfers, de ontwikkeling, de vaardigheden, het gedrag en het portfolio. Het is belangrijk dat ouders altijd naar dit gesprek komen.

  Tevens wordt er ook contact gelegd en onderhouden door middel van:

  • magister
  • brieven
  • ouder nieuwsbrief
  • medezeggenschapsraad
  • website (www.trajectum-college.nl)
  • schoolgids (https://www.trajectum-college.nl/nieuws/schoolgids)

  Trajectum College heeft een ouderraad met ongeveer 10 ouders uit de verschillende leerjaren van de school. De ouderraad organiseert ouderavonden, maar is ook aanspreekpunt voor ouders. De ouderraad komt ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar op de dinsdagavond. Zij bepreekt dan, samen met de directie van de school, onderwerpen die belangrijk zijn voor ouders en school. Dit kunnen zaken zijn als: veiligheid om de school, inhoud van thema-avonden, de inzet van ouders bij schoolactiviteiten (bijv. begeleiden van klassen naar JINC-stages). Tevens is de ouderraad aanwezig tijdens de open dag/avond; zij gaan met nieuwe ouders in gesprek over de school.

  De ouderraad van Trajectum College is bereikbaar op: ouderraad@trajectum-college.nl

 • Leerweg

  Op het Trajectum College volg je de leerweg die bij je past. De Theoretische Leerweg (TL), de Kader Beroepsgerichte Leerweg (KBL) of de Basis Beroepsgerichte Leerweg (BBL).

 • Afdeling

  Mijn traject in leerjaar 1 en 2

  De ambitie van het Trajectum College is om onze leerlingen goed onderwijs te bieden. Daarbij is het belangrijk dat je goed bent voorbereid op de overstap naar het vervolgonderwijs. Je vindt dan makkelijker je plek in de samenleving en je weet jouw leven een zinvolle invulling te geven. We willen het beste uit ieder kind halen en helpen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

  Bij het Trajectum College starten alle eerstejaars daarom het komende schooljaar met Mijn Traject. Dit zijn praktijkgerichte lessen die je 10 uur per week volgt. Tijdens Mijn Traject-uren ben je ‘iets aan het maken‘, waarbij je (theorie)vakken als Nederlands, wiskunde, maatschappijleer of een ander vak nodig hebt om tot iets moois te komen.

  In Mijn Traject ben je vooral zelf verantwoordelijk voor je leren: je onderzoekt waarom je de opdracht gaat maken, weet dan welke spullen je daarvoor nodig hebt en je organiseert deze ook zelf en: aan de slag! Natuurlijk kom je problemen tegen die je niet verwacht had … en dan lossen we die op! Het liefst zelf (want dat zou het leerzaamste zijn) of anders met iemand die weet wat je nodig hebt om je doel te behalen. Hierbij word je begeleid door het team docenten van Mijn Traject en natuurlijk je mentor. Want samenwerken kun je niet alleen! Wij leren je samen te werken met andere leerlingen, met docenten, ouders en met klanten. Je houdt daarbij rekening met verschillende mensen en verschillende culturen.

  Leerjaar 3 + D&P

  De leerlingen volgen AVO-vakken (algemeen vormend onderwijs). Daarnaast volgen ze de beroepsgerichte vakken die worden gegeven vanuit de verschillende sectoren. In leerjaar 3 kies je voor Technologie, Evenementen, Ondernemen, Vormgeving of Zorg. Dit zijn de onderdelen van het examenprogramma Dienstverlening en Producten.

  Leerjaar 4

  De leerlingen volgen AVO-vakken (algemeen vormend onderwijs). Daarnaast volgen ze de beroepsgerichte vakken die worden gegeven vanuit de verschillende sectoren. Binnen dit programma is een breed aanbod om leerlingen kennis te laten maken met verschillende soorten werk. Dit noemen we een intersectoraal programma.

Contact

Trajectum College
Vader Rijndreef 7-9
3561 XB Utrecht
tel: 030 2646100
e-mail: info@trajectum-college.nl

Open dagen:

Download de schoolgids

Website