X11 media en vormgeving

 • Over

  Naast vakken als bijvoorbeeld Nederlands, rekenen en Mens & Maatschappij, is er op X11 veel aandacht voor kunst, cultuur, creativiteit, media en nieuwe technologie. Denk eens aan het maken van flyers, posters, websites en filmpjes.

  Je bent hier bezig met het (verder) ontwikkelen van jouw creativiteit en technische vaardigheden, zodat je later een specialist kunt worden in media en vormgeving. Je werkt niet alleen met pen, potlood en stift, maar vooral ook op de computer. Je moet dus ook wel een beetje van techniek houden als je naar X11 wilt.

 • Leerlingenzorg

  Je hebt op X11 een persoonlijke mentor, die zie je twee tot drie uur per week. Ook voor jouw ouders is de mentor het aanspreekpunt van de school.

  De ontwikkeling van een leerling wordt gevolgd met behulp van een leerlingvolgsysteem, dus ook van jou. Als blijkt dat je extra hulp nodig hebt, zorgt het ondersteuningsteam voor specialistische hulp van buitenaf. Op X11 streven we naar ondersteuning op maat.

  Als je hele grote problemen hebt, wordt dit besproken in het zorg-adviesteam (ZAT), dat bestaat uit het ondersteuningsteam X11, de leerplichtambtenaar, de schoolverpleegkundige en een vertegenwoordiger van Bureau Jeugdzorg. Natuurlijk worden je ouders vooraf hierover geïnformeerd.

  Het ondersteuningsteam van X11 bestaat uit verschillende medewerkers van X11 en de schoolmaatschappelijk werker.

 • Kwaliteit

  Omdat wij kwaliteit van onderwijs heel belangrijk vinden, werken wij ook aan onze eigen ontwikkeling. Wij doen dat door bijvoorbeeld:

  • Iedere twee jaar een onderzoek ‘kwaliteitsbeleving’ onder ouders, leerlingen en medewerkers te houden. Zo nodig maken we naar aanleiding hiervan een verbeterplan.
  • De docenten hun persoonlijke ontwikkeling te laten bijhouden. Docenten bezoeken en beoordelen regelmatig elkaars lessen.
  • Tijdens de eerste drie leerjaren Cito-Vas toetsen af te nemen bij leerlingen, om te controleren of de eigen toetsing (overhoringen en toetsen) juist is.

  De Onderwijsinspectie meet uiteraard ook de kwaliteit van het onderwijs.

 • Oudercontact

  X11 houdt op verschillende manieren contact met jouw ouders/verzorgers:

  • Via je mentor, als het over jou en je ontwikkeling gaat
  • Via de Informatieavond aan het begin van het schooljaar (informatie over het schooljaar etc.)
  • Via de Kijkavonden, presentatie van jouw eigen werk (en van medeleerlingen uiteraard)
  • Via de Ouderavonden (10 minutenavond n.a.v. van je verslag)
  • Via de Oudernieuwsbrieven (als het over activiteiten en ‘nieuwsfeiten’ schoolbreed gaat)
  • Via www.x11.nu (agenda, schoolgids en andere actuele zaken)
  • Via Social Media
 • Leerweg

  Op X11 bieden we de volgende leerwegen aan:

  • Havo
  • Mavo / Theoretische Leerweg (tl)
  • Gemengde Leerweg (gl)
  • Kader Beroepsgerichte Leerweg (kbl)
  • Basis Beroepsgerichte Leerweg (bbl)
 • Afdeling

  X11 biedt alleen het profiel Media, Vormgeving en ICT (MVI) aan in alle leerwegen van het vmbo. Op de havo bieden we verschillende profielen aan maar wel met in het vrije deel veel elementen van het MVI-programma.

  Op onze open dag kun je zien én vragen wat MVI inhoudt.

Contact

X11 media en vormgeving

Bezoekadres:
Vondellaan 178
3521GH Utrecht

Postadres:
Postbus 5175
3502 JD Utrecht

tel: 030 280 70 99
e-mail: info@x11.nu

Open dagen:

Download de schoolgids

Website