Wellantcollege

 • Over

  Het Wellantcollege is een kleinschalige VMBO-school, gelegen in de Utrechtse wijk Zuilen. Wij wisselen leren van theorie en het doen in de praktijk met elkaar af. Naast de algemene vakken als Nederlands, Engels en wiskunde leer je bij ons ook over zaken als voeding, natuur, creativiteit, techniek, handel en dieren.

  Het Wellantcollege Utrecht is een prettige school. Iedereen kent elkaar. Er is veel persoonlijke aandacht. Korte lijnen, zodat zeker geldt: “ieder kind een toptalent”.

  Onze school heet vmbo: voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs.
  Voorbereiding op het middelbaar beroeps onderwijs. Die voorbereiding betekent ook dat elke leerling ontdekt waar zijn/ haar talenten liggen.

  Bij ons leer je vooral door ontdekken, creëren en doen. Vol zelfvertrouwen naar de volgende stap.

 • Leerlingenzorg

  Samen houden wij het bij!

  Samen met jouw docenten ben je verantwoordelijk voor je resultaten en ontwikkeling. Om te zien of alles goed gaat, heb je regelmatig gesprekken met je ouders. Ook geeft je mentor je zeker 2 uur per week les.

  Daarnaast volgen we onze leerlingen in het volgende:

  • Leer volgens je eigen tempo
  • Zorg dat je een bij jou passende planning maakt
  • Rekenen en taal wordt bij ons extra onder de aandacht gebracht.
  • Heb je moeite met het zelfstandig maken van huiswerk thuis, dan kunnen we je daar soms mee helpen.
  • Ook wordt de mentor ondersteund door de zorgcoördinator die afhankelijk van de hulpvraag kan helpen bij het faciliteren van bijvoorbeeld Remedial Teaching of faalangst trainingen.
 • Kwaliteit

  Een diploma is voor ons de kers op de taart.

  Daarom zorgen wij ervoor dat wij als team de resultaten van onze leerlingen nauwlettend in de gaten houden via de CITO-VAS toetsen. Ook zorgen wij als team voor een regelmatige scholing die ons up to date houdt voor het door ons te geven onderwijs. De teamleiders houden binding met hun team d.m.v. regelmatig lesbezoek van de docenten.

  Onze kwaliteit zorgt voor jouw kers, je diploma.

 • Oudercontact

  De mentor is je eerste aanspreekpunt. Het contact tussen mentor en ouders is zeer duidelijk en frequent. Verder is er contact met school via:

  • Ouderavonden
  • Bloembindavonden
  • Het weekbericht
  • Het Wellbericht
  • Traject Planner
  • De ouderraad
  • Open dagen

  Contact tussen ouder en school is essentieel voor ons, daar samen te werken met de ouders bereiken wij ons doel. Het creëren van een prettige leeromgeving voor het kind.

 • Leerweg

  Wij bieden de volgende leerwegen aan:

  Gemengde leerweg (GL): vooral theorie

  Je doet examen in vijf theoretische vakken en een beroepsgericht program­ma (praktijk). Na het examen stroom je door naar niveau 4 of 3 van het mbo.

  Kaderberoepsgerichte leerweg (KB): nadruk op theorie

  maar ook praktijk. Je doet examen in vier theoretische vakken en een beroepsgericht pro­gramma. Na het examen stroom je door naar niveau 3 en soms niveau 4 van het mbo.

  Basisberoepsgerichte leerweg (BB): praktisch ingesteld

  Je doet examen in vier theoretische vakken en een beroepsgericht pro­gramma. In deze leerweg leer je ook bij de theorievakken vooral door praktisch bezig te zijn. Na het examen stroom je door naar niveau 2 van het mbo.

  Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

  Op het Wellantcollege bieden we leerwegondersteunend onderwijs aan. Bij­voorbeeld als je extra ondersteuning nodig hebt om een diploma te halen. Je kunt lwoo tijdens de lessen krijgen, maar ook buiten lestijd of buiten de school. Om te bepalen of en welke begeleiding/zorg jij nodig hebt, kijken we naar (intelligentie)onderzoek en het schooladvies van je basisschool. Dit wordt omschreven in een handelingsplan.

  In de eerste 2 leerjaren, onderzoek je je talenten. Mede in de lessen carrousel proef je van allerlei vakken iets. Je leert plannen, onderzoeken, ontdekken, je ontdekt je toptalent.

  Aan het eind van het derde leerjaar kies je het definitieve vakkenpakket waarin je Centraal Examen (landelijk eindexamen) doet.

 • Afdeling

  Wellantcollege staat midden in de samenleving. Je komt op veel manieren in aanraking met alle natuurlijke elementen om ons heen van bloemen en planten tot dier en koken.

  De leefomgeving is gelijk de leeromgeving waarin je veel vaardigheden leert. Deze vaardigheden kun je toepassen in je vervolgopleiding. Na het vmbo-groen kun je verder leren in alle sectoren van het middelbaar beroeps onderwijs (mbo).

  Met een groene basis een brede keuze in het vervolgonderwijs.

Contact

Wellantcollege Utrecht

Wellant vmbo
Theo Thijssenplein 32
3555 SJ Utrecht

tel: 030 – 2444394
e-mail: utrecht@wellant.nl

Open dagen:

23 januari 2019 16.00 - 20.00

Download de schoolgids

Website