Wellantcollege

 • Over

  Het Wellantcollege is een kleinschalige VMBO-school, gelegen in de Utrechtse wijk Zuilen. Wij wisselen leren van theorie en het doen in de praktijk met elkaar af. Naast de algemene vakken als Nederlands, Engels en wiskunde leer je bij ons ook over zaken als voeding, natuur, creativiteit, techniek, handel en dieren.

  Het Wellantcollege Utrecht is een prettige school. Iedereen kent elkaar. Er is veel persoonlijke aandacht. Korte lijnen, zodat zeker geldt: “ieder kind een toptalent”.

  Onze school heet vmbo: voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs.
  Voorbereiding op het middelbaar beroeps onderwijs. Die voorbereiding betekent ook dat elke leerling ontdekt waar zijn/ haar talenten liggen.

  Bij ons leer je vooral door ontdekken, creëren en doen. Vol zelfvertrouwen naar de volgende stap.

 • Leerlingenzorg

  Elke klas heeft twee mentoren. Zij geven minimaal zes lesuren per week les aan jou. Je mentoren weten dus heel goed hoe het met je gaat. In het maatwerkuur kun je extra leerhulp krijgen van je mentor.

  Omdat je mentoren je zo goed kennen, weten zij ook precies welke ondersteuning je kunt gebruiken. Bijvoorbeeld extra ondersteuning omdat je dyslectisch bent of omdat je last hebt van stress als je een toets moet maken. Je mentoren zullen dan bemiddelen om deze ondersteuning te organiseren.

 • Kwaliteit

  Natuurlijk is het de bedoeling dat je in vier jaar tijd je diploma haalt. Daarom zorgt Wellantcollege ervoor dat wij een zorgvuldig leerlingvolgsysteem hebben. Je ontwikkeling en je resultaten volgen wij door middel van portfoliogesprekken, praktijktoetsen, repetities en in de onderbouw de CITO VAS toetsen. Het slagingspercentage van onze leerlingen is dan ook bijna 100%. De onderwijsinspectie is daarom zeer tevreden over de resultaten van de leerlingen van Wellantcollege.

 • Oudercontact

  Je ouders zijn onmisbaar voor school. Zonder je ouders kunnen wij er niet goed voor zorgen dat wij het beste uit je halen. Wellantcollege betrekt je ouders daarom zo veel mogelijk bij school.

  • Vier keer per jaar heb je een portfoliogesprek met je mentor. Je ouders zijn zeer welkom om bij dit gesprek aanwezig te zijn.
  • Ouders kunnen deelnemen aan de ouderraad. De ouderraad spreekt zes keer per jaar met de schoolleiding over de ontwikkelingen in de school.
  • Je ouders worden middels ons leerlingvolgsysteem op de hoogte gehouden van je resultaten.
 • Leerweg

  Theoretische leerweg
  Je volgt theorie- en praktijklessen op mavo niveau. Aan het eind van leerjaar 3 kies je of je een ‘gewoon’ mavo-diploma wilt halen of dat je ook examen wil doen in het groene beroepsprofiel. Na het examen stroom je door naar niveau 4 van het MBO of naar de Havo.

  Gemengde leerweg
  Je doet examen in vijf theoretische vakken en het groene beroepsprofiel (praktijk). Na het examen stroom je door naar niveau 4 van het MBO.

  Kaderberoepsgerichte leerweg
  Je doet examen in vier theoretische vakken en het groene beroepsprofiel. Na het examen stroom je door naar niveau 3 of 4 van het MBO.

  Basisberoepsgerichte leerweg
  Je doet examen in vier theoretische vakken en het groene beroepsprofiel. Na het examen stroom je door naar niveau 2 van het mbo.

  LWT
  Een bijzondere richting binnen de basisberoepsgerichte leerweg is het Leer Werk Traject (LWT). Wanneer je stages goed verlopen en je zit niet zo graag in de schoolbanken, dan is het LWT misschien iets voor jou. In leerjaar 4 kun je ervoor kiezen om drie dagen op een bedrijf te leren en twee dagen op school. Je diploma is wel een volwaardig diploma basisberoepsgerichte leerweg en je kunt dus ook doorstromen naar niveau 2 van het MBO.

 • Afdeling

  Wellantcollege staat midden in de samenleving. Je komt op veel manieren in aanraking met alle natuurlijke elementen om ons heen van bloemen en planten tot dier en koken.

  De leefomgeving is gelijk de leeromgeving waarin je veel vaardigheden leert. Deze vaardigheden kun je toepassen in je vervolgopleiding. Na het vmbo-groen kun je verder leren in alle sectoren van het middelbaar beroeps onderwijs (mbo).

  Met een groene basis een brede keuze in het vervolgonderwijs.

Contact

Wellantcollege Utrecht

Wellant vmbo
Theo Thijssenplein 32
3555 SJ Utrecht

tel: 030 – 2444394
e-mail: utrecht@wellant.nl

Open dagen:

Download de schoolgids

Website