Globe College

 • Over

  Het Globe College is een VMBO XL school met veel aandacht voor talentontwikkeling, techniek, sport, kunst en cultuur. We verzorgen passend onderwijs op basis-, kader-, mavo- en mavo/havo-niveau. Via de mavo/havo kansklas krijgen leerlingen tijdens het eerste en tweede jaar leerstof op mavo/havo-niveau aangeboden. Als ze dit niveau aankunnen, kunnen ze doorstromen naar 3 havo. Dit betekent meer kansen voor onze leerlingen om door te stromen. De leerlingen van het Globe College zijn gemotiveerde jongeren waar de school hoge verwachtingen van heeft. Die verwachtingen zorgen ervoor dat leerlingen geprikkeld worden om beter te presteren en hun talenten te ontwikkelen. Het Globe College biedt hiervoor de onderwijsvorm die bij de leerling past o.a. door het geven van goed passend onderwijs met een goede onderwijsondersteuning en extra zorg voor leerlingen die dat nodig hebben.

  Het nieuwe Globe College

  Het Globe College krijgt een nieuw schoolgebouw. Dit gebouw zal naar verwachting eind 2020 opgeleverd worden. Het wordt een prachtige kansenschool, waar naast ons huidige onderwijs ook een passende havo t/m eindexamen gevolgd kan worden. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

 • Leerlingenzorg

  Ondersteuning

  De mentor is voor jou en je ouders het eerste aanspreekpunt binnen de school. Vragen over leerprestaties en andere zaken kunnen altijd worden besproken. Extra op het Globe College bieden wij huiswerkbegeleiding, examentraining, extra ondersteuning voor kortere tijd en bijzondere begeleiding waar nodig. We werken intensief samen met het basisonderwijs en het MBO om de overstap voor de leerlingen zo soepel mogelijk te maken. Kinderen en ouders kunnen op school en thuis inloggen op een digitale leeromgeving. In deze digitale leeromgeving vind je: roosters, resultaten, huiswerk en lesstof

 • Kwaliteit

  Het Globe College gaat uit van een positieve benadering waarin taal, talent en toekomst de hoofdrol spelen. Om te meten of jij, je ouders en docenten zich kunnen vinden in de werkwijze van de school, vindt er jaarlijks een tevredenheidonderzoek plaats. De school heeft nog andere middelen om de kwaliteit te (laten) bewaken:

  Docenten van het Globe College ontwikkelen zich voortdurend, zowel op pedagogisch-didactisch gebied (het goed les kunnen geven) als in hun eigen vakgebied. Om de voortgang van docenten te monitoren en te beoordelen, bezoeken afdelingsleiders regelmatig de lessen.

  De Onderwijsinspectie

  Deze meet de kwaliteit van het onderwijs. Ga naar het laatste inspectierapport »

   

 • Oudercontact

  Het Globe College vindt een goede samenwerking met je ouders en/of verzorgers erg belangrijk en we onderhouden het contact op de volgende manieren:

  • Intensief contact met je mentor
  • Informatieavonden op belangrijke (keuze)momenten
  • Rapportgesprekken
  • Online toegang tot resultaten
  • Medezeggenschapsraad
  • Ouderraad
 • Leerweg

  Ons onderwijs

  Naast mavo en mavo/havo, biedt het Globe College de volgende vier profielen aan op basis-, kader- en gemengde leerweg niveau:

  Zorg & Welzijn (Z&W)

  Wil je later een beroep gaan uitoefenen in de wereld waarin je wilt klaarstaan voor een ander? Dan kies je voor het VMBO profiel Z&W. Je moet natuurlijk wel graag met mensen om willen gaan. Een beetje geduld, goed kunnen luisteren en veel doorzettingsvermogen in je karakter kunnen ook geen kwaad. Heb je dat nog niet zo erg, dan leren we je dat!

  Economie & Ondernemen (E&O)

  Kun je goed rekenen? Vind je het leuk om met cijfers en geld te werken? Dan kies je voor dit VMBO profiel. Je kunt later in een administratief beroep gaan werken, bijvoorbeeld bij een bank of in een hotel. Ook kun je bijvoorbeeld gaan werken in een winkel, of in de mode.

  Techniek

  Wat zou het donker zijn zonder onze straatverlichting. En wat te denken van onze mobiele telefoons? Deze zijn niet meer weg te denken uit je dagelijkse leven. Centrale verwarming, stromend water, mobiele telefonie, etc., voor al deze dingen (en natuurlijk nog véél meer) hebben wij techniek nodig. De vraag naar technisch personeel, en dan met name naar jonge technici, is groot en wordt ook steeds groter. Het Globe College biedt de volgende twee VMBO techniek profielen aan:

  Mobiliteit en Transport (M&T)

  Alles wat met vervoer te maken heeft leer je in dit profiel, van een fietsband plakken tot een route voor een vrachtwagen plannen, van een motor repareren tot lampen afstellen.

  Produceren, Instaleren en Energie (PIE)

  In dit profiel komen installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek samen. Aan de hand van tekeningen leer je hoe installaties en producten in elkaar zitten. Die tekeningen en producten moet je ook zelf maken.

 • Afdeling

  Oog voor het Individu

  Voor leerlingen die graag bewegen en sporten bieden we de mogelijkheid om deel te nemen aan de sportklassen. In deze klassen is er extra veel aandacht voor sportieve activiteiten. In onze talentklassen nemen leerlingen deel aan diverse workshops met de nadruk op sport, kunst & cultuur, ondernemen en technologie. De talentklassen sluiten daar waar kan aan op onze VMBO profielen. Deze kunnen in de bovenbouw afgesloten worden met een examen en tellen dan mee voor het eindexamen.

  Ontwikkelen

  Leren is meer dan alleen lessen volgen. Daarom organiseren we naast talentklassen, veel leuke activiteiten zoals; sporttoernooien, (buitenlandse) stedenreis, theatervoorstellingen, feesten en excursies.

  Extra aanbod

  Naast drama muziek en beeldende vakken die vast in het rooster staan van onze leerlingen, bieden wij jaarlijks verschillende projecten aan met verschillende onderwerpen zoals; science/technologie, robotica/programmeren, techniek, duurzaamheid, energie, koken, theater, enz.

Contact

Globe College
Grebbeberglaan 7
3527 VX Utrecht
tel: 030 – 5112000
e-mail: info@globecollege.nl

Open dagen:

Download de schoolgids

Website