Over het VMBO

Je hebt misschien een vmbo-advies gekregen van je basisschool, maar wat is vmbo eigenlijk?

De letters vmbo staan voor Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs. Op deze scholen kun je ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent.

Je krijgt les in vakken als Nederlands, Engels, rekenen, Wiskunde, Mens & Maatschappij, Sport & Bewegen, Natuur & Techniek, om er maar een paar te noemen. Ook krijg je vanaf leerjaar 1 ook lessen in vakken die bij een beroepsrichting horen. Die beroepsrichtingen noemen we in het vmbo profielen. Een definitieve keuze voor een profiel maak je aan het einde van leerjaar 2.

Het vmbo heeft 10 profielen:

  • Economie en Ondernemen
  • Horeca, Bakkerij en Recreatie
  • Zorg en Welzijn
  • Maritiem en Techniek
  • Bouwen, Wonen en Interieur
  • Produceren, Installeren en Energie
  • Mobiliteit en Transport
  • Media, Vormgeving en ICT
  • Groen
  • Dienstverlening en Producten

De vmbo-scholen in Utrecht bieden verschillende profielen aan. Ga op de website van de school om te zien welke profielen die school aanbiedt.