Hoe leer je op het VMBO?

Niet alle kinderen die naar het vmbo gaan zijn hetzelfde. De één leert graag uit een boek, de ander leert liever door te doen en te experimenteren. Op het vmbo krijg je onderwijs aangeboden op een manier die het best bij je past.

Die verschillende manieren zijn verdeeld in leerwegen en hieronder staan ze vermeld.

Mavo/ Theoretische Leerweg (tl)

De Mavo of tl is nog niet gericht op een beroepskeuze. Het is een algemeen vormende opleiding waarmee je door kunt stromen naar niveau 4 of de Havo.

Gemengde Leerweg (gl)

De gl is voor leerlingen die weinig moeite hebben met leren maar toch ook graag praktisch bezig willen zijn. Het niveau van de gl is hetzelfde als dat van de tl. Je kunt dus doorstromen naar mbo-niveau 4 of Havo.

Kaderberoepsgerichte Leerweg (kbl)

Deze leerweg is voor leerlingen die theoretische kennis het liefst opdoen door praktisch bezig te zijn. De lesstof van de KBL lijkt qua niveau vaak op die van de tl en gl. Met een kbl-diploma kun je dan ook doorstromen naar niveau 3 en 4 opleidingen van het mbo.

Basisberoepsgerichte Leerweg (bbl)

Deze leerweg is voor leerlingen die vooral praktisch zijn ingesteld. Bij de bbl is het aantal lesuren in het praktijkvak het hoogst. Qua theoretische belasting is deze leerweg minder zwaar dan de kbl. Met een bbl-diploma kun je doorstromen naar niveau 2 op het mbo.

In groep 8 van de basisschool krijg je een leerwegadvies, maar pas in de tweede klas van het vmbo wordt echt duidelijk in welke leerweg je het best de opleiding kunt vervolgen.